جلسه مسئولين مالي دهياري هاي استان


جزییات بیشتر

برگزاري جلسه هم انديشي شرکت هاي تعاوني دهياران استان


جزییات بیشتر

برگزاري همايش کارآفرينان روستايي با حضور استاندار و جناب آقاي رضوي، معاون محترم توسعه روستايي و مناطق محروم رياست جمهوري


جزییات بیشتر

اوقات شرعی