عملکرد استان در تحقق برنامه هاي سند توسعه اقتصادي و اشتغالزايي مطلوب است


️مديرکل دفتر امور روستايي و شوراهاي استانداري چهارمحال و بختياري گفت: عملکرد استان در تحقق برنامه هاي سند توسعه اقتصادي و اشتغالزايي روستايي برنامه ششم توسعه مطلوب است.

جزییات بیشتر

دوره‌گردها اجازه ورود به روستاها را ندارند


مديرکل دفتر امور روستايي و شوراهاي استانداري چهارمحال و بختياري گفت: تمام بازارهاي هفتگي در روستاها تعطيل است و دوره‌گردها اجازه ورود به روستاها را ندارند.

جزییات بیشتر

مديران شهري از طرح‌هاي دانش‌بنيان حمايت کنند


معاون معاون عمران و توسعه امور شهري و روستايي وزير کشور با اشاره به اينکه بيش از ۳۸ هزار و ۳۰۰ شهرداري و دهياري در ايران وجود دارد، گفت: مديران شهري از طرحهاي دانش‌بنيان مرتبط با حوزه مديريت شهري و روستايي حمايت کنند.

جزییات بیشتر

اوقات شرعی