اعلام نتايج آزمون مکاتبه اي دهياران استان

اعلام نتايج آزمون مکاتبه اي دهياران استان براي حضور در المپياد علمي برترين دهياران کشور

کد خبر: 31512 تاریخ انتشار: 1397/11/25 11:08:16
نمایش: 349
اخبار
 نتايج آزمون مکاتبه اي دهياران استان و معرفي برترين هاي اين آزمون براي المپياد علمي دهياران کشور به شرح زير است:
1- معصومه جهانبين دهيار روستاهاي کاکلک و لارک با نمره 89.69
2- قاسم صدري دهيار روستاي سوادجان با نمره 86.60
3- عبدالله کاوياني دهيار روستاي دستگرد امامزاده با نمره 82.37
4-ارسلان محمدي دهيار روستاي قراب با نمره 82.37
5-ابرهيم اسماعيلي دهيار روستاي ايرانچه با نمره 81.44
6-سجاد افخمي دهيار روستاي خيرآباد با نمره 81.44
به المپياد علمي دهياران کشور اعزام خواهند شد

مولف: مجیدظفری دهکهنه
عکاس :مجید ظفری دهکهنه
خبرنگار :مجیدظفری دهکهنه