اولين جلسه مسئولين مالي دهياريها در سال 98

اولين جلسه مسئولين مالي دهياريها در سال98

کد خبر: 42005 تاریخ انتشار: 1398/02/30 11:36:59
نمایش: 852
اخبار
جلسه مسئولين مالي دهياريها در تاريخ 98/2/29 ساعت 8 صبح در محل سالن جلسات مديريت بحران با حضور مهندس محموديان مدير کل محترم دفتر امور روستايي و شوراها،مهندس کبيري معاون دفتر،کارشناسان دفتر آقاي مجيد ظفري و سرکار خانم کياني و مسئولين مالي دهياريهاي استان برگزار گرديد.
صورتجلسه به بخشداريهاي استان جهت استحضار ارسال گرديده است.

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1401/01/19