بازديد از مناطق سيل زده شهرستان بن


بازديد انجام شده در تاريخ 1401/05/09

جزییات بیشتر

بازديد از مناطق سيل زده شهرستان کوهرنگ


بازديد انجام شده در تاريخ 1401/05/08

جزییات بیشتر

جلسه هماهنگي و تعامل دستگاه هاي اجرايي با قرارگاه امام حسن (ع)


بمنظور جذب اعتبارات محروميت زدايي جلسه اي در شهرستان لردگان تشکيل گرديد

جزییات بیشتر

اوقات شرعی