چارت سازمانی

دفتر امور روستایی و شوراها
مدیر کل: علی زاهدی
معاون نظارت بر امور زیربنایی،سرمایه گذاری و اشتغال روستاها: صادق اسابه
معاون امور دهیاریها و شوراها: حمید کبیری
کارشناس هماهنگی و پیگیری:-
کارشناس نظارت بر امور زیربنایی  روستایی:
کارشناس نظارت بر امور سرمایه گذاری و اشتغال روستاها: -
کارشناس نظارت بر امور سرمایه گذاری و اشتغال روستاها:-
کارشناس امور دهیاری ها: -
کارشناس امور شوراها: کیوان ولیزاده دهکردی
حسابرس: مریم کیانی
 
 
 

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1402/03/02