شرح وظایف دفتر

-دفتر امور روستایی و شوراها
1.پیگیری تخصیص جذب و توزیع اعتبارات مربوط به امور روستایی از طریق منابع اعتباری مختلف.
2.هماهنگی و پیگیری به منظور اجرای تفاهمنامه های مشترک سازمان ها نهاد ها و دستگاههای اجرایی مرتبط با امور روستاها ابلاغ شده از سوی وزارت کشور.
3.نظارت بر عملکرد دستگاه ها.سازمان ها و نهاد های متولی امور روستایی در سطح استان بمنظور تحقق توسعه پایداری روستایی.
4.نیاز سنجی دوره های اموزشی و برنامه ریزی اجرای انها برای دهیاران کارکنان دهیاری و اعضای شورای اسلامی روستا.
5.نظارت بر فرایند تهیه بودجه سالیانه و حسابرسی دهیاری های استان بر اساس دستور العمل های ارسالی از سوی وزارت کشورم(سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور)
6.نظارت و ارزیابی عملکرد دهیاری های استان در امور مختلف خدماتی عمرانی مالی  وسایر موارد.
7.ابلاغ قوانین و دستور العمل های مرتبط با امور دهیاری ها به فرمانداری های تابعه ودستگاه های اجرایی ذیربط استان.
8.مطالعه و  بررسی وضع روستاها از نظر تاسیسات و تسهیلات رفاهی بمنظور شناخت و تعیین نیازهای مالی و خدماتی روستاههای استان و ارائه با سازمان برنامه و بودجه استان.
9.همکاری  با واحد های زیربط در وزارت کشور و سایر دستگاه های اجرایی در زمینه تهیه وتنظیم معیارهاو ضوابط لازم برای تعیین الویت های طرح های عمرانی در روستاها.
10.هماهنگی و پیگیری تهیه  و بازنگری طرح های هادی روستایی و سایر طرحهای روستایی با همکاری مراجع ذیربط.
11.بررسی شرایط اعطای مجوز تاسیس دهیاری در روستا ها و اعلام اسامی روستا های واجد شرایط به وزرات کشور برای دریافت مجوز تاسیس دهیاری و پیگیری برای راه اندازی ان.
12.پیگیری جهت رتبه بندی دهیاریها از مراجع ذیربط.
13.نظارت و ساماندهی امور اداری و استخدامی دهیاری های استان.
14.انجام امور مربوط به کمیسیون موضوع ماده99 قانون شهرداریها و ساماندهی ان در سطح شهرستان و برنامه ریزی جهت توزیع درامد های حاصله بمنظور بهسازی روستاها.
15.راهبری و پشتیبانی امور مربوط به شوراهای اسلامی روستا وبخش.
16.نظارت برنامه های عمرانی و گرایش گیری مستمر از نحوه اجرای مصوبات ، قوانین و مقررات و پیشرفت برنامه های عمرانی روستاها و مناطق کمتر توسعه یافته و محروم عنداللزوم و اعلام عدم پیشرفت انها به واحدهای استانی  دستگاه های اجرایی مربوط به منظور رفع موانع با همکاری سازمان برنامه و بودجه استان.
17.نظارت و ارزیابی عملکرد شوراهای اسلامی روستا و بررسی مصوبات انها.
18.همکاری با دستگاههای مربوطه در تدوین طرح های توسعه اقتصادی بر اساس استعداد های مناطق، بمنظور توسعه سرمایه گذاری علی الخصوص در زمینه گردشگری،صنایع کوچک وتبدیلی وصنایع مرتبط با بخش کشاورزی د ارائه پیشنهاد به سازمان برنامه و بودجه استان.
19.انجام هماهنگی و پیگیری لازم از دستگاهای مربوطه،بانکها و موسسات مالی بمنظور پرداخت کمک های فنی و اعتباری ،تسهیلات قرض الحسنه و وام های خرد جهت توسعه اشتغال روستایی و تهیه گزارش عملکرد اقدامات اشاره شده براساس دستور العمل های ابلاغی وقوانین مرتبط در خصوص تامین تسهیلاتب بانکی.
20.همکاری با واحد های استانی دستگاه های اجرایی ذیربط و واحدهای تخصصی در استانداری بمنظور بررسی وشناسایی راهکارهای اجرایی و عملیاتی:1-ساماندهی و تشویق مهاجرت معکوس به روستاها2-فعالسازی تشکل های مردمی وخیرین و بخش خصوصی در زمینه انجام فعالیت های فرهنگی و اجتماعی و اجرای پروژه های عمرانی و طرح های اشتغال زا در مناطق روستایی،رشد و توسعه کارافرینی و ایجاد مشاغل جدید از طریق انجام آموزش های مهارتی وکاربردی متناسب با نیاز های هر منطقه3-رفع نیازهای آموزشی در زمینه های دینی،تربیتی،علمی،فرهنگی،اجتماعی و ورزشی در روستاها و پیگیری اختصاص منابع و امکانتن مورد نیازجهت تقویت روحیه ی خودباوری،خود اتکایی و عزت نفس در روستاها.
21.همکاری در توسعه خدمات و بهداشت عمومی در سطح روستاها با همیاری دهیاران و واحد های استانی دستگاههای اجرایی در خصوص پوشش کامل خدمات خدمات بهداشتی و درمانی در روستاها و تهیه گزارشات از روند اقدامات مربوط به توسعه بیمه های سلامت،تامین اجتماعی و سایر خدمات بیمه ای در روستاهای استان.
22.همکاری با اداره کل مدیریت بحران استان بمنظور تعیین الویت روستاها از نظر مبارزه با خطرات ناشی از حوادث غیرمترقبه برای تخصیص اعتبارات لازم.
23.پشتیبانی در زمینه تامین وتجهیز دهیاری ها و انجام هماهنگی های لازم در این زمینه با واحد های استانی دستگاه های اجرایی و پیگیری تامین ماشین آلات عمرانی و خدماتی روستا از سوی واحد های ذیربط.
24..همکاری با واحدهای مسئول در بررسی تعرفه های عوارض محلی وبهای خدمات پیشنهادی دهیاری ها و شوراهای اسلامی وستا و پیگیری انجام مراحل قانونی جهت تایید و ابلاغ آنها برای اجرا.
 

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1402/03/02